• http://jordandig.com/4216497/index.html
 • http://jordandig.com/994096950/index.html
 • http://jordandig.com/4165476/index.html
 • http://jordandig.com/077510/index.html
 • http://jordandig.com/8442054539/index.html
 • http://jordandig.com/229628/index.html
 • http://jordandig.com/82187365/index.html
 • http://jordandig.com/68652359/index.html
 • http://jordandig.com/4451688447/index.html
 • http://jordandig.com/80127220779/index.html
 • http://jordandig.com/1134605/index.html
 • http://jordandig.com/48302580/index.html
 • http://jordandig.com/31054337532/index.html
 • http://jordandig.com/681513180/index.html
 • http://jordandig.com/00530108/index.html
 • http://jordandig.com/978250/index.html
 • http://jordandig.com/16081/index.html
 • http://jordandig.com/79369688957/index.html
 • http://jordandig.com/20310625/index.html
 • http://jordandig.com/27438059030/index.html
 • http://jordandig.com/190101757/index.html
 • http://jordandig.com/95916029684/index.html
 • http://jordandig.com/4753/index.html
 • http://jordandig.com/10018697/index.html
 • http://jordandig.com/0662582/index.html
 • http://jordandig.com/336011/index.html
 • http://jordandig.com/9044251/index.html
 • http://jordandig.com/006340/index.html
 • http://jordandig.com/0254092613175/index.html
 • http://jordandig.com/23188169/index.html
 • http://jordandig.com/6574449422/index.html
 • http://jordandig.com/37025882960/index.html
 • http://jordandig.com/08009458474/index.html
 • http://jordandig.com/885308232986/index.html
 • http://jordandig.com/49093384187/index.html
 • http://jordandig.com/695252349436/index.html
 • http://jordandig.com/950791299212/index.html
 • http://jordandig.com/757443/index.html
 • http://jordandig.com/77921039/index.html
 • http://jordandig.com/0711330/index.html
 • http://jordandig.com/29926720/index.html
 • http://jordandig.com/9406479402/index.html
 • http://jordandig.com/940450138405/index.html
 • http://jordandig.com/12827810/index.html
 • http://jordandig.com/5432859423/index.html
 • http://jordandig.com/78783144213/index.html
 • http://jordandig.com/378983/index.html
 • http://jordandig.com/7160080534427/index.html
 • http://jordandig.com/657296728718/index.html
 • http://jordandig.com/77224390867/index.html
 • http://jordandig.com/565878065108/index.html
 • http://jordandig.com/69525/index.html
 • http://jordandig.com/2707241836/index.html
 • http://jordandig.com/39344751320/index.html
 • http://jordandig.com/333535085/index.html
 • http://jordandig.com/8894843467/index.html
 • http://jordandig.com/682714943704/index.html
 • http://jordandig.com/2355802/index.html
 • http://jordandig.com/15971763795306/index.html
 • http://jordandig.com/84372384497/index.html
 • http://jordandig.com/8443041266/index.html
 • http://jordandig.com/855506134/index.html
 • http://jordandig.com/4662/index.html
 • http://jordandig.com/999882725/index.html
 • http://jordandig.com/692039195/index.html
 • http://jordandig.com/759008/index.html
 • http://jordandig.com/619935/index.html
 • http://jordandig.com/8178022256033/index.html
 • http://jordandig.com/81338138/index.html
 • http://jordandig.com/627910/index.html
 • http://jordandig.com/1078098566760/index.html
 • http://jordandig.com/483798/index.html
 • http://jordandig.com/736048/index.html
 • http://jordandig.com/39198/index.html
 • http://jordandig.com/9454810457369/index.html
 • http://jordandig.com/76825562874/index.html
 • http://jordandig.com/044564136/index.html
 • http://jordandig.com/7828907/index.html
 • http://jordandig.com/079244560/index.html
 • http://jordandig.com/506870249784/index.html
 • http://jordandig.com/955504/index.html
 • http://jordandig.com/814284777837/index.html
 • http://jordandig.com/883621609/index.html
 • http://jordandig.com/0462912/index.html
 • http://jordandig.com/5859374123/index.html
 • http://jordandig.com/04154104561/index.html
 • http://jordandig.com/35519236/index.html
 • http://jordandig.com/94190514/index.html
 • http://jordandig.com/991789780/index.html
 • http://jordandig.com/2942026/index.html
 • http://jordandig.com/5315/index.html
 • http://jordandig.com/3897679949/index.html
 • http://jordandig.com/01000294415/index.html
 • http://jordandig.com/4330844/index.html
 • http://jordandig.com/96217251026892/index.html
 • http://jordandig.com/5245244075/index.html
 • http://jordandig.com/5720310/index.html
 • http://jordandig.com/84723957/index.html
 • http://jordandig.com/0225592309/index.html
 • http://jordandig.com/787572/index.html
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  双色球 最新开奖公告  第2019050
  开奖日期: 2019-05-02 奖池累积:1276546288元
  开奖地点:北京 本期销售额:311858860元
  奖项 全国中奖注数 福建中奖注数 每注奖金
  一等奖 13 0 6136790元
  二等奖 100 3 184728元
  三等奖 1227 56 3000元
  四等奖 64622 1942 200元
  五等奖 1200423 39289 10元
  六等奖 10061963 313808 5元
  七乐彩 最新开奖公告  第2019049
  开奖日期: 2019-05-01 奖池累积:0元
  开奖地点:北京 本期销售额:4784814元
  奖项 全国中奖注数 福建中奖注数 每注奖金
  一等奖 1 0 1000435元
  二等奖 3 0 47639元
  三等奖 226 15 1264元
  四等奖 438 19 200元
  五等奖 7006 469 50元
  六等奖 8581 559 10元
  七等奖 78331 5656 5元
  福彩3D 最新开奖公告  第2019115
  开奖日期: 2019-05-02 中奖金额:231963元
  开奖地点:北京 本期销售额:664818元
  奖项 全国中奖注数 每注奖金
  单选 0 0元
  组选3 0 0元
  组选6 0 0元
  福彩6+1 最新开奖公告  第2019049
  开奖日期: 2019-05-01 奖池累积:97238476元
  开奖地点:浙江 本期销售额:610122元
  奖项 全国中奖注数 每注奖金
  一等奖 0 0元
  二等奖 0 0元
  三等奖 0 10000元
  四等奖 27 500元
  五等奖 508 50元
  六等奖 12083 5元
  15选5 最新开奖公告  第2019115
  开奖日期: 2019-05-02 奖池累积:1033790元
  开奖地点:浙江 本期销售额:530648元
  奖项 全国中奖注数 每注奖金
  特别奖 0 0元
  一等奖 222 693元
  二等奖 7452 10元

  友情链接